Onderwijs Bovenwijs

Onderwijs Bovenwijs

about
about
about
about

OnderwijsBovenwijs

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Straatcultuur VS schoolcultuur’ (APS, o.a. Johan Hamstra, Iliass ElHadioui, Jan C. Visser) en overig wetenschappelijk onderzoek rondom agressie en pestgedrag op scholen is in 2012 de school-ondersteunende organisatie OnderwijsBovenwijs opgericht met als doel het leer- en leefklimaat op scholen te verbeteren.

Door middel van training, coaching en advies worden professionals, werkzaam in het VO, MBO, HBO en op Universiteiten in staat gesteld de problematiek rondom agressie, lastig gedrag, ondermaats presteren en vroegtijdig schoolverlaten op een effectieve wijze aan te pakken.

Door gebruikmaking van resultaten verkregen uit modern wetenschappelijk onderzoek en het inzetten van geaccrediteerde trainingstechnieken worden van tevoren vastgestelde doelen,

zoals het verminderen van agressie of het voorkomen van schooluitval, op een
effectieve wijze gerealiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van groepstrainingen, individuele- coaching en studiebegeleiding.

Daarnaast is OnderwijsBovenwijs actief als bemiddelaar bij conflicten in het onderwijs en bij het geven van individuele coaching. In overleg met een vertegenwoordiger van OnderwijsBovenwijs zal worden bepaald welke doelen uw school of schoolorganisatie als eerste gerealiseerd wil hebben en welke stappen vervolgens ondernomen dienen te worden om deze doelen op een congruente- en effectieve wijze te verwezenlijken.

Onderwijs Bovenwijs