Authentiek Leiderschap

Authentiek Leiderschap

Voor mensen met leidinggevende taken en mensen die dat ambiëren. Deze training gaat in
op alle facetten van leiderschap zoals presentatie, leiding nemen en geven, delegeren en
timemanagement. Persoonlijke eigenschappen worden uitgediept en vaardigheden verder
ontwikkeld.


8 dagdelen.

Onderwijs Bovenwijs