Coaching

Coaching

Hiermee wordt zowel de individuele- als de groep coaching bedoelt.

In de individuele coaching gaan we in op alle werkgerelateerde issues waar je mee te maken
krijgt als docent, leerkracht, mentor of directielid en welke persoonlijke processen daarbij
een rol spelen.

Ook bieden wij de gelegenheid tot het volgen van individuele coaching aan mensen die niet
werkzaam zijn in het onderwijs.

Een voorbeeld van groep coaching is de 4 directeuren van 4 basisscholen in een wijk te Den
Bosch die zich tijdens een fusering proces, waarbij er uiteindelijk 2 scholen zouden
overblijven, wilden laten coachen.

Eerst werd een gezamenlijk doel bepaald: het was een unanieme wens om de scholen een
grotere rol te laten spelen in de wijk waarin ze zijn gevestigd.
Behalve met de leerlingen uit het basisonderwijs wilden ze ook een hechter contact
opbouwen met de moeders en vaders, broers en zussen, van die leerlingen en een
uitbereiding van de samenwerking met wijkgerichte instanties en sportverenigingen in de
buurt.

Deze coaching-gesprekken hebben opgeleverd dat behalve het basisonderwijs ook ruimte is
gemaakt voor de voor- en na schoolse opvang, er taallessen gegeven worden aan
volwassenen, er een wijkkrant door de leerlingen van de twee scholen wordt gemaakt en er
een buddy project is opgestart in de wijk waarbij succesvolle jongeren worden gekoppeld
aan kinderen onder 12 die in de wijk woonachtig zijn.

Onderwijs Bovenwijs