Training Vreedzaam Communiceren

Training Vreedzaam Communiceren

In de training Vreedzaam Communiceren wordt er aandacht besteed aan het gebruik van
taal en de non-verbale communicatie van de deelnemers met als doel tolerantie, rust en
verdraagzaamheid te stimuleren op school.

De training bestaat 2 blokken per dagdeel die aanvangen met een kort theoretisch gedeelte
dat wordt vervolgd met het doen van oefeningen waarmee de ervaring en het repertoire van
de deelnemers wordt uitgebreid.

Over de positieve effecten van deze training op de deelnemers en de schoolcultuur in het
algemeen heeft het Rotterdams Onderwijs Magazine een lovend artikel gepubliceerd, op
aanvraag verkrijgbaar.

6 dagdelen.

Onderwijs Bovenwijs