Werken met groepen

Werken met groepen

In deze training worden vrijwel alle hedendaagse onderwerpen en technieken behandeld die
het werken met groepen in het basis- en voortgezet onderwijs makkelijker en effectiever
maakt.
Onderwerpen zoals groepsdynamica, straf/beloning, diversiteit culturen, meervoudige
intelligentie, voorkeurszintuigen en motivatie.
Ook worden er technieken aangeleerd die vanuit de moderne psychotherapie zijn ontstaan,
die het begrip ‘rapport’ een heel andere dimensie geeft.


6 dagdelen of 8 dagdelen inclusief certificaat. certificaat.

Onderwijs Bovenwijs