OnderwijsBovenwijs

  • Home
  • OnderwijsBovenwijs

OnderwijsBovenwijs

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Straatcultuur VS schoolcultuur’ (APS, o.a. Johan
Hamstra, Iliass ElHadioui, Jan C. Visser) en overig wetenschappelijk onderzoek rondom
agressie en pestgedrag op scholen is in 2012 de school-ondersteunende organisatie
OnderwijsBovenwijs opgericht met als doel het leer- en leefklimaat op scholen te
verbeteren.
Door middel van training, coaching en advies worden professionals, werkzaam in het VO,
MBO, HBO en op Universiteiten in staat gesteld de problematiek rondom agressie, lastig
gedrag, ondermaats presteren en vroegtijdig schoolverlaten op een effectieve wijze aan te
pakken.
Door gebruikmaking van resultaten verkregen uit modern wetenschappelijk onderzoek en
het inzetten van geaccrediteerde trainingstechnieken worden van tevoren vastgestelde
doelen, zoals het verminderen van agressie of het voorkomen van schooluitval, op een
effectieve wijze gerealiseerd.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van groepstrainingen, individuele- coaching en
studiebegeleiding.
Daarnaast is OnderwijsBovenwijs actief als bemiddelaar bij conflicten in het onderwijs en bij
het geven van individuele coaching.
In overleg met een vertegenwoordiger van OnderwijsBovenwijs zal worden bepaald welke
doelen uw school of schoolorganisatie als eerste gerealiseerd wil hebben en welke stappen
vervolgens ondernomen dienen te worden om deze doelen op een congruente- en
effectieve wijze te verwezenlijken.

Onderwijs Bovenwijs